DẦU GỘI PHỤC HỒI KHÔNG SILICONE – DGPHKS800

Dung tích: 750ml

Đặc tính: gội xả tóc dễ dàng

Đối tượng sử dụng: các loại tóc